Cho hai thanh kim loại song song,

thẳng đứng, điện trở không đáng kể, một đầu nối

với điện trở R = 1,5 Ω. Một thanh dây dẫn AB, có

chiều dài l = 15 cm, khối lượng m = 2,5 g, điện trở

R = 1,5 Ω trượt không ma sát xuống dưới với vận

tốc v và luôn luôn vuông gốc với hai thanh kim loại.    

Toàn bộ hệ thống được đặt trong từ trường 

 phương vuông góc với mặt phẳng hai thanh kim

loại, chiều như hình vẽ, có cảm ứng từ B = 0,5 T.

Cho g = 9,8 m/s2 và dòng điện qua AB có chiều từ B sang A, I = C

Cường độ dòng điện cảm ứng qua dây dẫn AB khi vận tốc V của dây đạt giá trị

v0 = 8,7 m/s   là

 

A.

I = 0,27 A.

B.

I = 0,33 A.

C.

I = 0,38 A.

D.

I = 0,39 A.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...