Cho hai thanh kim loại song song,

thẳng đứng, điện trở không đáng kể, một đầu nối

với điện trở R = 1,5 Ω. Một thanh dây dẫn AB, có

chiều dài l = 15 cm, khối lượng m = 2,5 g, điện trở

R = 1,5 Ω trượt không ma sát xuống dưới với vận

tốc v và luôn luôn vuông gốc với hai thanh kim loại.    

Toàn bộ hệ thống được đặt trong từ trường 

 phương vuông góc với mặt phẳng hai thanh kim

loại, chiều như hình vẽ, có cảm ứng từ B = 0,5 T.

Cho g = 9,8 m/s2 và dòng điện qua AB có chiều từ B sang A, I =

Vận tốc giới hạn v0 của thanh AB là

A.

v0 = 10,5 m/s.

B.

v0 = 10,2 m/s.

C.

v0 = 8,7 m/s.

D.

v0 = 7,3 m/s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

v0 = 8,7 m/s.

Theo bài ra ta có điện tích qua mạch kín có hai thanh kim loại và thanh AB tăng, từ thông qua mạch kín tăng, trong mạch xuất hiện suất điện động cảm ứng  = Blv, và do đó, có dòng điện cảm ứng I = . Vì có dòng điện I đi qua, nên dây AB chịu tác dụng của lực từ  của từ trường

F = BIl = B . . l =

Áp dụng quy tắc bàn tay trái, có thể thấy lực từ  hướng lên trên; đồng thời dây AB cũng chịu tác dụng của trọng lực  hướng xuống dưới, m là khối lượng của thanh dây dẫn AB. Do đó gia tốc của thanh AB trong chuyển động:

Thanh AB lúc đầu chuyển động nhanh dần đều vì F < P và sẽ chuyển động đều khi v đạt đến vận tốc v0 sao cho a = 0, hay khi:

      (1)

Thay giá trị bằng số, với m = 2,5 g = 2,5.10-3 kg, R = 1,5 Ω, r = 0,5 Ω, B = 0,5 T,

l= 15 cm = 0,15 m chúng ta sẽ có:

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...