Cho hai thanh kim loại song song,

thẳng đứng, điện trở không đáng kể, một đầu nối

với điện trở R = 1,5 Ω. Một thanh dây dẫn AB, có

chiều dài l = 15 cm, khối lượng m = 2,5 g, điện trở

R = 1,5 Ω trượt không ma sát xuống dưới với vận

tốc v và luôn luôn vuông gốc với hai thanh kim loại.    

Toàn bộ hệ thống được đặt trong từ trường 

 phương vuông góc với mặt phẳng hai thanh kim

loại, chiều như hình vẽ, có cảm ứng từ B = 0,5 T.

Cho g = 9,8 m/s2.

Chiều dòng điện qua AB và biểu thức của cường độ dòng điện là

A.

I có chiều từ A sang B, I = BlR + r

B.

I có chiều từ B sang A, I = BlvR - r.

C.

I có chiều từ A sang B, I = .

D.

I có chiều từ B sang A, I = .

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

I có chiều từ B sang A, I = .

Dây AB trượt theo hướng thẳng

xuống dưới với vận tốc  . Áp dụng        

quy tắc bàn tay phải, có thể

thấy dòng điện cảm ứng trên đoạn dây

AB có chiều từ B sang A. Do từ thông

qua diện tích hợp bởi hai thanh kim loại,

thanh AB, điện trở R và các dây nối

thay đổi khi vị trí của AB thay đổi, nên

xuất hiện dòng điện cảm ứng  = Blv,

do đó dòng điện cảm ứng chạy qua dây

AB (từ B sang A) có cường độ:

I = .

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...