Cho hai thanh kim loại song song,

thẳng đứng, điện trở không đáng kể, một đầu nối

với điện trở R = 1,5 Ω. Một thanh dây dẫn AB, có

chiều dài l = 15 cm, khối lượng m = 2,5 g, điện trở

R = 1,5 Ω trượt không ma sát xuống dưới với vận

tốc v và luôn luôn vuông gốc với hai thanh kim loại.    

Toàn bộ hệ thống được đặt trong từ trường 

 phương vuông góc với mặt phẳng hai thanh kim

loại, chiều như hình vẽ, có cảm ứng từ B = 0,5 T.

Cho g = 9,8 m/s2.

Chiều dòng điện qua AB và biểu thức của cường độ dòng điện là

A.

I có chiều từ A sang B, I = BlR + r

B.

I có chiều từ B sang A, I = BlvR - r.

C.

I có chiều từ A sang B, I = .

D.

I có chiều từ B sang A, I = .

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...