Cho hai tấm kim loại song song, nằm ngang, nhiễm điện trái dấu. Khoảng không gian giữa hai tấm kim loại đó chứa đầy dầu. Một quả cầu bằng sắt bán kính R = 1cm mang điện tích q nằm lơ lửng trong lớp dầu. Điện trường giữa hai tấm kim loại là điện trường đều hướng từ trên xuống dưới và có cường độ 20000 V/m. Độ lớn của điện tích q là ( Cho biết khối lượng riêng của sắt là 7800 kg/m3, của dầu là 800 kg/m3 Lấy g = 10 m/s2)

A.

|q| = 14,7μC

B.

|q| = 15,7μC

C.

|q| = 17,7μC

D.

|q| = 19,7μC

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

|q| = 14,7μC

Để quả cầu nằm cân bằng thì lực điện trường tác dụng lên quả cầu hướng thẳng đứng từ dưới lên trên do đó q < 0. Khi quả cầu nằm cân bằng thì:

Trọng lực của quả cầu: DsgV = DsgΠR3

Lực điện trường tác dụng lên quả cầu bằng: F = |q|E.

Suy ra: |q| = πR3 (Ds - Dd)g = 14,7.10-6 = 14,7μC

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...