Cho hai số x;y dương thỏa mãn: img1 . Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số: img2.  

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

        Vì img1 nên tồn tại img2 sao cho: img3 Khi đó:        img4; img5 img6          Bảng biến thiên:         Từ bảng biến thiên, suy ra:                                 img7 đạt được khi img8 img9

Đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...