Cho hai số phức z = (2x + 3) + (3y - 1)i và z' = 3x + (y + 1)i. Ta có z = z' khi:

A.

x = - ; y = 0

B.

x = - ; y = -

C.

x = 3 ; y = 1

D.

x = 1 ; y = 3

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Với hai số phức z = (2x + 3) + (3y - 1)i và z' = 3x + (y + 1)i thì z = z' khi và chỉ khi:

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...