Cho hai số phức u = 3x + 2yi và v = 2y + 3xi. Trong mặt phẳng phức Oxy, tập hợp điểm biểu diễn của số

phức z = uv là kết quả nào sau đây ?

A.

Trục Oy

B.

Tia Oy (với y > 0)

C.

Đường tròn tâm O bán kính R = 1

D.

Đường thẳng y = x.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tia Oy (với y > 0)

M(xM ; yM) là điểm biểu diễn của số phức z = u.v = i(4y2 + 9x2) khi

Vậy tập hợp các điểm M phải tìm là tia Oy (với y > 0)

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 4 Số Phức 20 phút - đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...