Cho hai số phức khác 0 là z = r(cosφ + isinφ) và z' = r'(cosφ' + isinφ') (r , r' , φ, φ' ∈ R). Điều kiện cần và đủ về r, r', φ, φ' để z = z' là:

A.

r = r' ; φ = φ'

B.

r = r' ; φ = φ' + k2 (k ∈ R)

C.

r = r' ; φ = φ' + (2k + 1) (k ∈ R)

D.

Cả hai phương án r = r' ; φ = φ' + k2 (k ∈ R) và r = r' ; φ = φ' + (2k + 1) (k ∈ R) đều đúng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Cả hai phương án r = r' ; φ = φ' + k2 (k ∈ R) và r = r' ; φ = φ' + (2k + 1) (k ∈ R) đều đúng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...