Cho hai ống dây L1, L2 đặt đồng trục, L2 nằm bên trong L1 như trên (hình a). Hai đầu ống dây L2 nối với điện trở R. Dòng điện I1 qua ống dây L1 biến đổi theo thời gian được biểu diễn trên (hình b). Khi đó qua ống dây L2 có dòng điện I2.

               

Trong số bốn đồ thị được cho bên dưới, đồ thị nào có thể coi là biểu diễn đúng sự phụ thuộc của dòng I2 vào thời gian?

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

.

Trong nửa chu kì đầu: I1 tăng nên B1 tăng, do đó = − < 0 và từ đó IC < 0, nghĩa là I2 < 0.

             

Do 2 ống dây quấn cùng chiều nên I2 ngược chiều I1 mà I1 > 0 nên I2 < 0.

Mặt khác: = const nên |I2| = const.

Tương tự nửa chu kì còn lại I2 > 0.

Vậy D là đồ thị phù hợp.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...