Cho hai ống dây L1, L2 đặt đồng trục, L2 nằm bên trong L1 như trên (hình a). Hai đầu ống dây L2 nối với điện trở R. Dòng điện I1 qua ống dây L1 biến đổi theo thời gian được biểu diễn trên (hình b). Khi đó qua ống dây L2 có dòng điện I2.

               

Trong số bốn đồ thị được cho bên dưới, đồ thị nào có thể coi là biểu diễn đúng sự phụ thuộc của dòng I2 vào thời gian?

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 5 Cảm Ứng Điện Từ - Đề số 6

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...