Cho hai mặt phẳng Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn song song với nhau. Với M là một điểm bất kỳ, ta gọi Trac nghiem online - cungthi.vn là ảnh của M qua phép đối xứng Đ Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn là ảnh của Trac nghiem online - cungthi.vn qua phép đối xứng Đ Trac nghiem online - cungthi.vn. Phép biến hình Trac nghiem online - cungthi.vn Đ Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vnĐ Trac nghiem online - cungthi.vn. Biến điểm M thành Trac nghiem online - cungthi.vn

A. Một phép biến hình khác
B. Phép đồng nhất
C. Phép tịnh tiến
D. Phép đối xứng qua mặt phẳng
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:
Gọi I, J lần lượt là trung điểm của Trac nghiem online - cungthi.vn Ta có. Trac nghiem online - cungthi.vn Suy ra.
Trac nghiem online - cungthi.vn
Trac nghiem online - cungthi.vn (Không đổi) Vậy Trac nghiem online - cungthi.vn là ảnh của M qua phép tịnh tiến Trac nghiem online - cungthi.vn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...