Cho hai mặt phẳng Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn song song với nhau. Với M là một điểm bất kỳ, ta gọi Trac nghiem online - cungthi.vn là ảnh của M qua phép đối xứng Đ Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn là ảnh của Trac nghiem online - cungthi.vn qua phép đối xứng Đ Trac nghiem online - cungthi.vn. Phép biến hình Trac nghiem online - cungthi.vn Đ Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vnĐ Trac nghiem online - cungthi.vn. Biến điểm M thành Trac nghiem online - cungthi.vn

A. Một phép biến hình khác
B. Phép đồng nhất
C. Phép tịnh tiến
D. Phép đối xứng qua mặt phẳng
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...