Cho hai mặt phẳng Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn song song với nhau. Với M là một điểm bất kỳ, ta gọi Trac nghiem online - cungthi.vn là ảnh của M qua phép đối xứng Đ Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn là ảnh của Trac nghiem online - cungthi.vn qua phép đối xứng Đ Trac nghiem online - cungthi.vn. Phép biến hình Trac nghiem online - cungthi.vn Đ Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vnĐ Trac nghiem online - cungthi.vn. Biến điểm M thành Trac nghiem online - cungthi.vn

A. Một phép biến hình khác
B. Phép đồng nhất
C. Phép tịnh tiến
D. Phép đối xứng qua mặt phẳng
Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 1 về lý thuyết khối đa diện - hình học lớp 12 chuyên đề khối đa diện ( có lời giải chi tiết )

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...