Cho hai mặt phẳng img1 và img2 song song với nhau. Với M là một điểm bất kỳ, ta gọi img3 là ảnh của M qua phép đối xứng img4 và img5 là ảnh của img6 qua phép đối xứng img7. Phép biến hình img8 Biến điểm M thành img9 là  ?

A.

 Một phép biến hình khác.

B.

 Phép đồng nhất.

C.

 Phép tịnh tiến

D.

 Phép đối xứng qua mặt phẳng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án D img1  Gọi I, J lần lượt là trung điểm của img2  Ta có: img3  Suy ra: img4 (Không đổi) Vậy img5 là ảnh của M qua phép tịnh tiến img6.

Vậy đáp án đúng là D.     

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...