Cho hai mặt phẳng (P) và (Q) lần lượt có phương trình là: x - 2y + z - 5 = 0,  2x + y - z + 2 - 0. Khi đó, mặt phẳng (α) đi qua giao tuyến của hai mặt phẳng và song song với mặt phẳng (β): x + 2y - 3z = 0 có phương trình là:

A.

(α): x - 2y + z - 2 = 0

B.

(α): 2x + y - z - 5 = 0

C.

(α): 19x - 8y + z + 23 = 0

D.

(α): 19x - 8y + z - 23 = 0

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...