Cho hai lực đồng quy có độ lớn bằng 9N và 12N. Độ lớn của hợp lực là

A.

1N

B.

2N

C.

15N

D.

25N

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Hợp lực của hai lực về độ lớn phải thỏa mãn:
           |F1 - F2| ≤ F ≤ F1 + F2
Cho nên 3 ≤ F ≤ 21. Chỉ có đáp án F = 15N là thỏa mãn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...