Cho hai lực đồng quy có độ lớn bằng 9N và 12N. Độ lớn của hợp lực là

A.

1N

B.

2N

C.

15N

D.

25N

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...