Cho hai lực đồng quy có độ lớn bằng 9N và 12N. Độ lớn của hợp lực là

A.

1N

B.

2N

C.

15N

D.

25N

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Hợp lực của hai lực về độ lớn phải thỏa mãn:
           |F1 - F2| ≤ F ≤ F1 + F2
Cho nên 3 ≤ F ≤ 21. Chỉ có đáp án F = 15N là thỏa mãn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm động lực học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 13

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...