Cho hai lực đồng quy có độ lơn 5N và 12N. Hợp lực của chúng có giá trị là

A.

6N.

B.

8N

C.

18N

D.

Không tính được vì thiếu dữ liệu.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...