Cho hai lực đồng quy có độ lơn 5N và 12N. Hợp lực của chúng có giá trị là

A.

6N.

B.

8N

C.

18N

D.

Không tính được vì thiếu dữ liệu.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm động lực học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 13

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...