Cho hai lực đồng quy có độ lơn 5N và 12N. Hai lực trên hợp với nhau một góc 

A.

125°.

B.

55°.

C.

60°.

D.

35°.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...