Cho hai lực đồng quy có độ lơn 5N và 12N. Hai lực trên hợp với nhau một góc 

A.

125°.

B.

55°.

C.

60°.

D.

35°.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

125°.

Theo định lí cosin ta có:

             

                   =

            = −0,575.

            Hay  α ≈ 125°.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...