Cho hai lực đồng quy có độ lơn 5N và 12N. Hai lực trên hợp với nhau một góc 

A.

125°.

B.

55°.

C.

60°.

D.

35°.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

125°.

Theo định lí cosin ta có:

             

                   =

            = −0,575.

            Hay  α ≈ 125°.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm động lực học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...