Cho hai lực đồng quy có độ lơn 5N và 12N. Hai lực trên hợp với nhau một góc 

A.

125°.

B.

55°.

C.

60°.

D.

35°.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm động lực học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...