Cho hai lực đồng quy có cùng độ lớn 10N. Góc giữa hai lực bằng bao nhiêu thì hợp lực cũng có độ lớn 10N?

 

A.

900

B.

600

C.

00

D.

1200

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Hợp lực hai lực F1 = F2 = 10N bằng F = 10N chỉ khi góc giữa F1 và F2 là 1200

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...