Cho hai lực  = 10N và  = 10N. Lực hợp với một góc

A.

30°.

B.

45°.

C.

60°.

D.

90°.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

90°.

Dễ thấy (dùng định lý pythagone để kiểm tra).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...