Cho hai lực  = 10N và  = 10N. Lực hợp với một góc

A.

30°.

B.

45°.

C.

60°.

D.

90°.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...