Cho hai lực  = 10N và  = 10N. Lực hợp với một góc

A.

30°.

B.

45°.

C.

60°.

D.

90°.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

90°.

Dễ thấy (dùng định lý pythagone để kiểm tra).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm động lực học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...