Cho hai hợp chất hữu cơ X, Y có cùng công thức phân tử là C3H7NO2. Khi phản ứng với dung dịch NaOH, X tạo ra H2NCH2COONa và chất hữu cơ Z; còn Y tạo ra CH2=CHCOONa và khí T. Các chất Z và T lần lượt là:

A.

CH3OH và CH3NH2.

B.

C2H5OH và N2.

C.

CH3OH và NH3.

D.

CH3NH2 và NH3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

CH3OH và NH3.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...