Cho hai hàm số img1, img2. Hai hàm số img3img4 có đồ thị như hình vẽ bên img5  trong đó đường cong đậm hơn là đồ thị của hàm số img6. Hàm số img7đồng biến trên khoảng nào dưới đây?  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Ta có: img1  img2 đồng biến trên img3  

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...