Cho hai đường thẳng . Vị trí tương đối của d và d' là:

A.

d cắt d'

B.

d // d'

C.

d trùng d'

D.

d chéo d'

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 3 Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian 20 phút - Đề số 8

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...