Cho hai đường thẳng  trong đó t là tham số, a là một số thực cho trước. Để tồn tại mặt phẳng (Q) chứa d1 và vuông góc với d2 thì giá trị của a bằng 1. Mặt phẳng (Q) có phương trình là:

A.

(Q): 2x - 3y + z - 5 = 0

B.

(Q): x + 2y - 3z + 1 = 0

C.

(Q): 2x - 3y + z = 0

D.

(Q): x + 2y - 3z - 1 = 0

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phương trình mặt phẳng (Q) chứa d1 có dạng:

                (Q): x + 2y - 3z + 1 + m(2x - 3y + z + 1) = 0

                ⇔ (Q): (2m + 1)x + (2 - 3m)y + (m - 3)z + m + 1 = 0   (∗)

                

Thay m = 0 vào phương trình (∗) ta được:

                (Q): x + 2y - 3z + 1 = 0

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...