Cho hai đường thẳng  trong đó t là tham số, a là một số thực cho trước. Để tồn tại mặt phẳng (Q) chứa d1 và vuông góc với d2 thì giá trị của a bằng:

A.

2

B.

-1

C.

1

D.

0

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phương trình mặt phẳng (Q) chứa d1 có dạng:

                (Q): x + 2y - 3z + 1 + m(2x - 3y + z + 1) = 0

                ⇔ (Q): (2m + 1)x + (2 - 3m)y + (m - 3)z + m + 1 = 0

                

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...