Cho hai đường thẳng . Vị trí tương đối của d và d' là:

A.

d cắt d'

B.

d // d'

C.

d trùng d'

D.

d chéo d'

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...