Cho hai đường thẳng song song img1img2 và một điểm img3 không nằm trên chúng. Có bao nhiêu phép vị tự tâm img4 biến đường thẳng img5 thành đường thằng img6?                                 

A.

A. img1

B.

B. img1

C.

C. img1

D.

D. Vô số.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Kẻ đường thẳng img1 qua img2, cắt img3 tại img4 và cắt img5 tại img6. Gọi img7 là số thỏa mãn img8. Khi đó phép vị tự tâm img9 tỉ số img10 sẽ biến img11 thành đường thẳng img12. Do img13 xác định duy nhất (không phụ thuộc vào img14) nên có duy nhất một phép vị tự.

Chọn B.  

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...