Cho hai đường thẳng . Góc giữa hai đường thẳng d và d' là:

A.

α = 900

B.

α = 00

C.

α = 600

D.

α = 450

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Nhận xét: Có thể thấy ngay u // u' nên α = 00

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 3 Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian 20 phút - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...