** Cho hai dòng điện thẳng song song nhau như hình vẽ. Cho AB = d, I1 = 2I2.

Điểm có B = 0 nằm cách B một đoạn bao nhiêu sau khi đảo chiều dòng điện I2?

A.

.

B.

.

C.

d.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

d.

B1 = 2.10-7 ; B2 = 2.10-7 

(BM = x)

Do B1 = B2 nên  = .

  = 2, hay x = d.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...