** Cho hai dòng điện thẳng song song nhau như hình vẽ. Cho AB = d, I1 = 2I2.

Điểm có B = 0 cách A một đoạn 

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...