** Cho hai dòng điện thẳng song song nhau như hình vẽ. Cho AB = d, I1 = 2I2.

Điểm có B = 0 cách A một đoạn 

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

.

Gọi AM = x, ta có:

B1 = 2.10-7 ; B2 = 2.10-7 

Do B1 = B2 nên  =  hay  = 2

Từ đó suy ra: x = .

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...