** Cho hai dòng điện thẳng song song nhau như hình vẽ. Cho AB = d, I1 = 2I2.

Tại điểm trên đường thẳng xy có B = 0 là

A.

trên đoạn Ax.

B.

trên đoạn AB.

C.

trên đoạn By.

D.

không thể có điểm nào có B = 0 trên đường thẳng xy. 

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...