** Cho hai dòng điện thẳng song song nhau như hình vẽ. Cho AB = d, I1 = 2I2.

Tại điểm trên đường thẳng xy có B = 0 là

A.

trên đoạn Ax.

B.

trên đoạn AB.

C.

trên đoạn By.

D.

không thể có điểm nào có B = 0 trên đường thẳng xy. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Trên đoạn AB.

Do hai dòng điện cùng chiều nên để B = 0 thì ↑↓ 2 (1, 2 là cảm ứng từ do dòng điện I1, I2 gây ra tại điểm đó). Trên đoạn Ax

và By thì ↑↑ 2. Vậy điểm đó nằm trên đoạn AB.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...