** Cho hai dòng điện thẳng song song nhau như hình vẽ. Cho AB = d, I1 = 2I2.

Tại điểm trên đường thẳng xy có B = 0 là

A.

trên đoạn Ax.

B.

trên đoạn AB.

C.

trên đoạn By.

D.

không thể có điểm nào có B = 0 trên đường thẳng xy. 

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 4 Từ trường - Đề số 4

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...