Cho hai điện trở mắc như hình vẽ. U trong hai mạch như nhau. Biết U = 6V;

Ia = A, Ib = 3A và R1 ≥ R2. Giá trị của R1 và R2

A.

R1= 6Ω; R2 = 3Ω.

B.

R1= 5Ω; R2 = 4Ω.

C.

R1= 7,5Ω; R2 = 1,5Ω.

D.

R1= R2 = 4,5Ω.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

R1= 6Ω; R2 = 3Ω.

Ta có: R1 + R2 = = 9Ω

= = 2Ω R1.R2 = 18Ω2

R1, R2 là nghiệm phương trình: R2 - 9R + 18 =0

Giải ra ta được: R1 = 6Ω, R2 = 3Ω.

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...