Cho hai điện tích điểm q1 = 36.10-6C và q2 = 4.10-6C đặt tại hai điểm A, B trong không khí cách nhau một khoảng l = 100cm. Xác định vị trí của điểm M mà tại đó cường độ điện trường bằng 0.

A.

AM = 75cm, BM = 25cm

B.

AM = 150cm, BM = 50cm

C.

AM = 50cm, BM = 150cm

D.

AM = 25cm, BM = 75cm

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...