Cho hai điểm O, O’ mà OO’ = 8. Các mặt cầu S(O ; R) và S’(O’ ; R') với R = 4 và R’ = 6 cắt nhau theo một đường tròn. Chu vi đường tròn giao tuyến này là:

A.

B.

C.

D.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...