Cho hai điểm O, O’ mà OO’ = 8. Các mặt cầu S(O ; R) và S’(O’ ; R') với R = 4 và R’ = 6 cắt nhau theo một đường tròn. Chu vi đường tròn giao tuyến này là:

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

A là một điểm trên đường tròn giao tuyến, nửa chu vi của tam giác AOO' là p = 9. Diện tích tam giác AOO' là:

 

Vậy chu vi đường tròn là 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 2 Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu 20 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...