Cho hai điểm A và B nằm trên một đường thẳng trong một điện trường đều có cường độ điện trường là 9.103 V/m. Tại A người ta đặt điện tích q = 10-8C. Biết AB = 10cm và đoạn thẳng AB vuông góc với véctơ cường độ điện trường đều đó. Cường độ điện trường tại điểm B là

A.

EB = 9.103V/m

B.

EB = 9.103V/m

C.

EB = 9.103V/m

D.

EB = 18.103V/m

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...