Cho hai điểm A và B nằm trên một đường thẳng trong một điện trường đều có cường độ điện trường là 9.103 V/m. Tại A người ta đặt điện tích q = 10-8C. Biết AB = 10cm và đoạn thẳng AB vuông góc với véctơ cường độ điện trường đều đó. Cường độ điện trường tại điểm B là

A.

EB = 9.103V/m

B.

EB = 9.103V/m

C.

EB = 9.103V/m

D.

EB = 18.103V/m

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...