Cho hai điểm A, B ∈ x'Ox có toạ độ 2 và 5. Điểm C đối xứng với B qua điểm A là

A.

-1

B.

-2

C.

1

D.

2

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...