Cho hai điểm A, B ∈ x'Ox có toạ độ 2 và 5. Điểm C đối xứng với B qua điểm A là

A.

-1

B.

-2

C.

1

D.

2

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

C đối xứng với B qua A ⇔ A là trung điểm của BC.
⇔ 2 = 5 + xC2 ⇔ xC = -1.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...