Cho hai điểm A, B. Đường thẳng d cắt đoạn thẳng AB tại một điểm. Trên d có một điểm C sao cho đường thẳng d là phân giác trong của tam giác ABC. Tọa độ điểm C là

A.

C là giao điểm của A'B và D (A’ là điểm đối xứng của A qua d).

B.

C là giao điểm của d và đường tròn đường kính AB.

C.

C là giao điểm của d và đường tròn tâm D, bán kính DA (D là giao điểm của AB và d).

D.

C là giao điểm của d và đường tròn tâm D, bán kính DB (D là giao điểm của AB và d).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Lấy A' đối xứng của A qua d. Nối BA’ cắt d tại C. Ta có ΔCAA’ cân ⇒ d là phân giác trong của góc C.
Vậy chọn phương án "C là giao điểm của A'B và D (A’ là điểm đối xứng của A qua d)"
(Ta có thể lấy điểm B’ đối xứng của B qua d và nối AB’ cắt d tại C).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...