Cho hai điểm A, B. Đường thẳng d cắt đoạn thẳng AB tại một điểm. Trên d có một điểm C sao cho đường thẳng d là phân giác trong của tam giác ABC. Tọa độ điểm C là

A.

C là giao điểm của A'B và D (A’ là điểm đối xứng của A qua d).

B.

C là giao điểm của d và đường tròn đường kính AB.

C.

C là giao điểm của d và đường tròn tâm D, bán kính DA (D là giao điểm của AB và d).

D.

C là giao điểm của d và đường tròn tâm D, bán kính DB (D là giao điểm của AB và d).

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...