Cho hai điểm A, B cố định, phân biệt và điểm M di động sao cho MA = 2MB. Tập hợp những điểm M là:

A.

Một mặt phẳng.

B.

Một đường tròn.

C.

Một mặt cầu.

D.

Tất cả các phương án đã cho đều sai.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...