Cho hai điểm A, B cố định, phân biệt và điểm M di động sao cho MA = 2MB. Tập hợp những điểm M là:

A.

Một mặt phẳng.

B.

Một đường tròn.

C.

Một mặt cầu.

D.

Tất cả các phương án đã cho đều sai.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Gọi C và D là hai điểm chia trong và chia ngoài đoạn thẳng AB theo tỉ số bằng 2 thì C và D cố định và .
Vậy tập hợp những điểm M là mặt cầu đường kính CD.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...