Cho hai điểm A, B cố định, phân biệt và điểm M di động sao cho MA = 2MB. Tập hợp những điểm M là:

A.

Một mặt phẳng.

B.

Một đường tròn.

C.

Một mặt cầu.

D.

Tất cả các phương án đã cho đều sai.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 2 Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu 20 phút - Đề số 7

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...