Cho hai điểm A, B cố định, phân biệt và điểm M di động sao cho MA = 2MB. Tập hợp những điểm M là:

A.

Một mặt phẳng.

B.

Một đường tròn.

C.

Một mặt cầu.

D.

Tất cả các phương án đã cho đều sai.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Gọi C và D là hai điểm chia trong và chia ngoài đoạn thẳng AB theo tỉ số bằng 2 thì C và D cố định và .
Vậy tập hợp những điểm M là mặt cầu đường kính CD.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 2 Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu 20 phút - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...