Cho hai điểm A, B cố định, AB = a và điểm M thay đổi sao cho MA2 + MB2 = a2 . Tập hợp những điểm M là:

A.

Mặt cầu có bán kính 

B.

Mặt phẳng vuông góc với đường thẳng AB tại A.

C.

Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB.

D.

Mặt cầu có tâm A hoặc B.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...