Cho hai điểm A, B cố định, AB = a và điểm M thay đổi sao cho MA2 + MB2 = a2 . Tập hợp những điểm M là:

A.

Mặt cầu có bán kính 

B.

Mặt phẳng vuông góc với đường thẳng AB tại A.

C.

Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB.

D.

Mặt cầu có tâm A hoặc B.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...