Cho hai điểm A, B cố định, AB = a và điểm M thay đổi sao cho MA2 + MB2 = a2 . Tập hợp những điểm M là:

A.

Mặt cầu có bán kính 

B.

Mặt phẳng vuông góc với đường thẳng AB tại A.

C.

Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB.

D.

Mặt cầu có tâm A hoặc B.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 2 Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu 20 phút - Đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...