Cho hai dây dẫn thẳng song song điện trở không đáng kể, một đầu nối với điện trở R = 10 Ω, đầu kia nối với một tụ điện C = 200 μF. Một thanh kim loại AB chiều dài l = 60 cm, điện trở r = 2 Ω trượt không ma sát và luôn luôn vuông góc với hai dây dẫn, với vận tốc v = 25 m/s theo phương song song với hai dây dẫn. Tất cả hệ đặt trong một vùng có từ trường đều  vuông góc với mặt phẳng chứa hai dây dẫn, có cường độ B = 0,2 T.

Điện tích của tụ điện là

A.

q = 5.10-4C.

B.

q = 4,4.10-4 C.

C.

q = 4,3.10-4C.

D.

q= 3,7.10-4 C.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

q = 5.10-4C.

Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B là:

UBA = R . I = 10.0,25 = 2,5 V

Do đó điện tích của tụ điện bằng:

q = C . UBA = 200.10-6.2,5 = 5.10-4 C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...