Cho hai dây dẫn thẳng song song điện trở không đáng kể, một đầu nối với điện trở R = 10 Ω, đầu kia nối với một tụ điện C = 200 μF. Một thanh kim loại AB chiều dài l = 60 cm, điện trở r = 2 Ω trượt không ma sát và luôn luôn vuông góc với hai dây dẫn, với vận tốc v = 25 m/s theo phương song song với hai dây dẫn. Tất cả hệ đặt trong một vùng có từ trường đều  vuông góc với mặt phẳng chứa hai dây dẫn, có cường độ B = 0,2 T.

Điện tích của tụ điện là

A.

q = 5.10-4C.

B.

q = 4,4.10-4 C.

C.

q = 4,3.10-4C.

D.

q= 3,7.10-4 C.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

q = 5.10-4C.

Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B là:

UBA = R . I = 10.0,25 = 2,5 V

Do đó điện tích của tụ điện bằng:

q = C . UBA = 200.10-6.2,5 = 5.10-4 C.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 5 Cảm Ứng Điện Từ - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...