* Cho hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn cách nhau một khỏang 2a = 10 (cm) đặt trong không khí, trong đó có hai dòng điện chạy ngược chiều nhau, cường độ lần lượt là I1 = I2 = I = 5 (A). Một mặt phẳng p đi qua một điểm M cắt hai dây dẫn tại hai điểm A và B. M nằm trên đường trung trực của AB và cách AB một khoảng d.

Cho biết điểm M ở hai bên đường AB và cách trung điểm I một khoảng d = a = 5 (cm) = 5.10−2 (m).

Giá trị lớn nhất của vectơ cảm ứng từ tổng tại M là

A.

B = 2.10−5 (T).

B.

B = 4.10−5 (T).

C.

B = 4,5.10−5 (T).

D.

B = 5,2.10−5 (T).

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...